İtalyan’ca basit cümleler

0
199

TÜRKÇE

İTALYANCA

OKUNUŞLARI

Evet Si Si
Hayır No No
Affedersiniz Mi scusi mi skuzi
Teşekkür ederin Grazie gratzie
Çok teşekkür ederim. Grazie tanto. gratzie tantoj
Bir şey değil. Prego Prego
Özür dilerim. Chiedo scusa Ciedo skaza
Lütfen Per favore Per favore
Pekala Va bene Va bene
Beyefendi Signore Sinyore
Bayan Signora Sinyora
Bayan Signorina Sinyorina
Allahaısmarladık Arrivederci – Arrivederla Arrivederçi – arriverla
Bu nedir? Cosa e’questo? Koza e kuesto
Nerededir? Dove e’…? Dove e
Lütfen buraya geliniz. Per favore venga qua qui. Per favore venga kua kui
Lütfen oturunuz. Per favore si sieda. Per favore si siyeda
Doğru mu? E’giusto? E custo
Hayır, doğru değil yanlış. No, non e’giusto e’sbagliato. No, non e custo e sbalyato
Evet, doğru. Si e’ giusto. Si e custo
İtalyanca Türkçe konuşur musunuz? Parla l’italiano il turco? Parla litalyano/il turko
Evet, konuşurum Bilirim.  Si, lo parlo. Si lo parlo
Hayır, İtalyanca konuşamam Bilmem. No, non parlo l’italiano. No non parlo litalyano
İtalyancayı biraz konuşurum.  So parlare un po’ l’italiano. So parlare un po litalyano
İtalyancayı anlayabilirim fakat konuşamam. Capisco l’italiano ma non lo posso parlare. Litalyano lo kapisko ma non lo so parlare
Anlıyor musunuz? Capisce? Kapişe
Beni anlıyor musunuz? Mi capisce? Mi kapişe
Sizi anlamıyorum. Non la capisco. Non la kapisko
Her şeyi anlıyorum. Capisco tutto. Kapisko tutto
Lütfen yavaş konuşunuz. Per favore parli piano. Per favore parli piyano
Lütfen tekrarlayınız.  Per favore ripeta. Per favore ripeta
Yavaş konuşursanız anlayabilirim. Se parla piano posso capire. Se parla piyano posso kapire
Anlamadım. Non ho capito. Non o kapito
Bu ne demektir Anlamı nedir? Cosa vuol dire questo? Koza vuol dire kuesto
Bu sözcüğün anlamı nedir? Che significa questa parola? Ke sinyifıka kuesta parola
Bu sözcüğü nasıl telaffuz edersiniz? Come pronuncia questa parola? Kome pronunçia kuesta parola
Lütfen onu yazınız. Per favore lo scriva Per favore lo skriva
Lütfen hatalarımı düzeltiniz. Per favore corregga i miei sbagli. Per favore korregga i miyey sbalyi
Hiç bir şey anlamadım. Non ho capito niente. Non o kapito niyente
İtalyanca öğrenmek istiyorum. Voglio imparare l’italiano. Volyo imparare litalyano
İtalyancamı ilerletmek istiyorum. Voglio perfezionare il mi o italiano. Volyo perfetzionare il miyo italyano
Sizi anlıyorum. La capisco. La kapisko
İtalyancayı yeni öğeniyorum. Но cominciato da poco ad impavare l’italiano. O kominçato da poko ad imparare litalyano
Okulda biraz İtalyanca öğrendim. Но imparato un po l’italiano a scuola. O imparato un po litalyano a skuola
Bir yıldır İtalyanca öğreniyorum. Da un anno imparo l’italiano. Da un anno imparo litalyano
Okuduğumu anlayabilirim. Posso capire quello che leggo. Posso kapire kuelio ke ieggo
Biraz pratiğe ihtiyacım var. Но bisogno un po di pratica. O bisonyo un po di pratika
İtalyancam hakkında fikriniz nedir? Cosa ne pensa del mio İtaliano? Koşa ne pensa del miyo italyano
İtalyancanız iyidir. İl suo İtaliano e’buono. İl suo italyano e buono
Bana ne tavsiye edersiniz? Cosa mi consiglia? Koşa mi konsilya
sözcüğünün İtalyancası nedir? Come si dice in İtaliano … Kome si diçe in italyano
Günaydın. Buongiorno. Boncorno
Tünaydın. Buonasera. Bonasera
Merhaba. Ciao – Salve. Çao – salve
İyiakşamlar. Buonasera. Bonosera
İyi geceler. Buonanotte. Bonanotte
Allahaısmarladık (Güle güle).  Arrivederci – Arrivederla. Arrivederçi – arrivederla
Nasılsınız?  Come sta? Kоmе sta
Çok iyiyim teşekkür ederim, siz nasılsınız?  Sto molto bene grazie, e lei? Sto molto bene gratzie e ley
Karınız ve çocuklarınız nasıllar? Come stanno sua moglie e i figli? Kоmе stanno vostra molye e i filyi
Teşekkür ederim, onlar da iyiler.  Grazie, anche loro stanno bene. Gratzie, anke loro stanno bene

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen adınızı giriniz