Indefinite Article

0
240

 • İngilizcede adlar sayılabilen (one horse: bir at, six horses: altı at, three girls: üç kız,two boys: iki oğlan) ve sayılamayan (sugar: şeker, coal; kömür, butter: tereyağ) diye ikiye ayrılır. Sayılabi­len ad ünsüz ile başlıyorsa a, ünlü ile başlıyorsa an kullanılır.
 • Bu, adın tekil olduğunu ve belli bir örneği anlatmadığını gös­terir. Sözgelimi a boy, belirlenmemiş herhangi bir çocuk anla­mındadır.
 • Sayılabilen adları çoğul yaparken a veya an atılır. Tekil olan a boy, çoğul yapılınca boys biçimini alır. Sayılamayan adların genellikle çoğul biçimleri yoktur.
 • Birinin işinden ya da mesleğinden söz ederken her zaman a veya an kullanılır:

He is a student.

O (bir) öğrencidir.

His father is a doctor.

Babası (bir) doktordur.

My brother is a captain in the army.

(Erkek) kardeşim orduda (bir) yüzbaşıdır

Van Gogh Was a great artist.

Van Gogh büyük bir ressamdı.

 • DİKKAT: One (bir) belirli, kesin tekil bir sayıdır:

One swallow doesn’t make a summer.

Bîr çiçekle yazolmaz.

We have two daughters and one son.

İki kızımız ve bir oğlumuz var.

Please put only one lump of sugar in my coffee.

Lütfen, kahveme bir tek şeker koyunuz.

Aşağıdaki cümlelere bakınız. Sayılabilen ve sayılamayan adların ayrı ayrı birer listesini çıkarınız. Sayılabilen adların çoğul biçimlerini yazınız.

 1. A potato is a vegetable.
 2. A dog dislikes a cat.
 3. A horse often has a long tail.
 4. A boy likes to play a game.
 5. A diamond is a beautıful stone.
 6. A girl likes chocolate.
 7. We put sugar in a cup of coffee.
 8. A slice of bread and a piece of cheese make a sandwich.
 9. We make an omelette with an egg.
 10. A book is made of paper.
 11. Paper is made from wood.
 12. We write a letter on a sheet of paper.
 13. A cowboy lives in America.
 14. We get milk from a cow.
 15. A cow lives on a farm and eats grass.
 16. A soldier şalutes an officer. ‘
 17. You can draw a straight line with a ruler.
 18. People drink tea from a cup.
 19. A dog is a good friend to man.
 20. An Englishman often has bacon and an egg for breakfast.

 

Indefinite Article Test – 1

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen adınızı giriniz