Ekonomik Göstergeleri İzlerken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

0
307

Göstergeleri izlerken

Herhangi bir ekonomik istatistik, veri ve göstergeyi değerlendi­rirken aşağıdaki konuları araştırmak yararlı olur:

Verilerin kaynağı: Eldeki verilerin güvenilir bir kamu veya özel sektör kuruluşuna ait olup olmadığı incelenmelidir. Kaynak be­lirtilmeyen istatistiklerin yanıltıcı olması mümkündür.

Kesinlik derecesi: Bazı istatistikler, gecikmenin doğuracağı mahzurları önlemek için geçici olarak yayınlanır.

Revize edilen göstergeler: Açıklanmış bir veri veya hükümetin ekonomik hedefleri, koşullar ve yeni hesap yöntemleri nedeniyle revize edilebilir.

Değişimde nominal-reel farkı: Vergi tahakkuk veya tahsilatında­ki yüzde 12’lik bir nominal artış, enflasyonun yüzde 15 olduğu bir yılda başarısızlık, yüzde 9 olduğu bir yılda ise başarı anlamı­na gelir.

Baz etkisi: Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırma yapılarak açıklanan göstergeleri analiz ederken baz etkisinin bulunup bu­lunmadığına bakmak gerekir.

Vadelere göre inceleme: Kısa vadeli göstergeleri incelerken, orta ve uzun vadeli trendler de dikkate alınmalıdır. Nüfusun demog­rafik yapısı, ekonominin yapısal sorunları ve büyüme ivmesinin durumu nirengi noktasına alındığında yapılan yorumlar daha gerçekçi olabilir.

Mevsimlik düzeltme: Verilerin mevsimlik etkilerden ve takvim etkisinden arındırılıp arındırılmadığının incelenmesi hatalı de­ğerlendirmeleri önler.

Cari-reel değer ayrımı: Cari değerler belirli bir yıhn fiyatlarıyla ifade edilir. Reel değerler ise bir baz yılın fiyatlarıyla hesaplanır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen adınızı giriniz